10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Dalečín-Veselí, evangelický kostel

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 18:10
Zpívejte Hospodinu píseň novou. (Ž 98)
Krátká pobožnost a modlitba.
18:15 - 19:00
Budu zpívat Hospodinu po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, dokud budu. (Ž 104, 33)
Koncert Schola Jakoby – ženského pěveckého sboru při řk. farnosti Dalečín.
19:15 - 21:00
Ježíš vzal kalich, vzdal díky a řekl: „Vezměte a podávejte mezi sebou“. (Lk 22, 16)
Představení předmětů, se kterými se setkáte v evangelickém kostele (talár, nádobí, knihy…). Budou vystaveny staré tisky.

Informace o kostele

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 05.04.2022)

Ne
9:00 celý rok, každý týden

Sbor založili bezprostředně po vydání tolerančního patentu 1781 evangelíci z okolí, dříve tajní. Ačkoli jejich víra vzešla z české reformace, podle podmínek tolerančního patentu zvolili vyznání helvetské (kalvínské).

Modlitebnu postavili během roku 1782, od té doby je nepřetržitě užívána. Vnitřní uspořádání je typické pro reformované modlitebny – stůl Páně uprostřed je obklopen ze tří stran lavicemi, hlavní vchod je uprostřed delší stěny. Věž byla přistavěna až v roce 1926. Kostel je památkově chráněn.

Sbor má něco přes čtyři sta členů, v neděli se nás na bohoslužbách schází kolem třiceti, o svátcích více než dvojnásobek. Jednou měsíčně po bohoslužbách následuje posezení s občerstvením a rozhovory. Bohoslužby jsou v letním období v kostele, od ledna ve sborovém sále na faře. Biblické hodiny konáme  v zimním období postupně na osmi místech, většinou v rodinách.

Veselský sbor tvoří řada obcí: Bohuňov, Dalečín, Hluboké, Janovičky, Karasín, Korouhvice, Polom, Písečné, Sulkovec, Ubušínek, Velké Janovice, Veselí, Vítochov a Ždánice.

Zvlněná krajina nad Svratkou a Vírskou přehradou je typická pro Vysočinu a vhodná pro výlety a procházky. Chcete-li nás navštívit, je možné domluvit prosté ubytování na faře.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube