10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Jindřichův Hradec, kostel sv. Jakuba

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 22:00
Prohlídka kostela včetně kostelní věže
Prohlídka kostela s panelovou výstavou o kostele a pohřbech rodu Černínů. Možnost vystoupat na kostelní věž.
19:00 - 19:45
Koncert ZUŠ Jindřichův Hradec
Koncert žáků a učitelů jindřichohradecké Základní umělecké školy

Informace o kostele

GPS: 14°59'30.84"N, 14°59'30.84"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jan Mikeš

Kostel sv. Jakuba byl postaven mezi lety 1859 - 1860 jako rodová hrobka Černínů. V současnosti je využíván k mimořádným bohoslužbám (poutní mše na den sv. Jakuba) a jako výstavní prostor s panelovou výstavou o historii kostela a rodu Černínů z Chudenic.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube