10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Paseka, kostel sv. Kunhuty

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:00 - 00:00
mše svatá
17:30 - 00:00
chvíle pro tichou osobní modlitbu
17:45 - 00:00
rozezní se zvony
18:00 - 21:00
Noc kostelů - ve dvou časech v 18:00 a v 19:30 vám krátkým informačním pásmem nabídneme:
1. stručnou historii kostela 2. pohled na život Sv. Kunhuty, královny a císařovny 3. komentovanou prohlídku kostela 4. představení varhan 5. prohlídku paseckého papírového betlému 6. výstup na věž kostela, až ke zvonům 7. varhanní hudbu

Informace o kostele

 

Historie farnosti

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1326, tehdy se ještě  nazývala Těchanov, resp. Nový Těchanov.  Pojmenování jménem  Paseka se objevilo poprvé až v roce 1368.  Ve znaku měla svatou Kunhutu a byla majetkem olomoucké kapituly. Od 70. let 14. století patřila k sovineckému panství, po roce 1850 z ní byla samostatná obec. Původně česká obec se v 17. století poněmčila, žila zde ale stále významná česká menšina (např. v roce 1930 bylo z celkem 1414 obyvatel 1068 Němců). První škola sídlila v budově fary, a sice od roku 1658 do roku 1688, státní česká menšinová obecná škola zde působila od školního roku 1933/1934 až do roku 1937/1938. Tehdy se Paseka stala součástí Sudet a po roce 1945 byli němečtí obyvatelé odsunuti.

Historie Kostela

Farní kostel svaté Kunhuty – původem gotický mariánský chrám, k němuž byla kolem roku 1600 přistavěna věž, byl radikálně přestavěn kolem roku 1780 a zasvěcen sv. Kunhutě. Má cenné vnitřní zařízení: renesanční kamennou erbovní desku Jana staršího Kobylky z Kobylího a na Sovinci a Anny Ederovny ze Štiavnice z let 1592–1607. Novobarokní oltáře pocházejí z řezbářské dílny Kutzerů. Ikonograficky cenný pozdně barokní obraz na hlavním oltáři představuje Boží soud svaté Kunhuty od vídeňského malíře Ignáce Ablassera z roku 1770. Renesanční náhrobní deska s postavou těžkooděnce ve zbroji představuje Dionýsa Pivce († 1598) s rodovými znaky Pivců a Lapáčků ze Rzavého. Kostel v letech 1999-2000 a 2013-2014 prošel  velkou rekonstrukcí a byly pořízeny nové lavice.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube