10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Staré Sedlo - Racov, kostel sv. Martina

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:00 - 18:00
Zapomenuté církevní památky okolo nás
Uvítání přítomných a zahájení programu Přednáška o zapomenutých a ztracených církevních památkách v našem okolí
18:00 - 19:45
Ochutnávka z liturgického zákulisí
Ochutnávka nejen chuťová v zákulisních prostorách umožní nahlédnout do přípravy mše a liturgického vybavení
19:45 - 22:00
Chvilka pro sebe, Teze a chvilka pro soukromé rozjímání či modlitbu za světel svíček
Teze a chvilka pro soukromé rozjímání či modlitbu v atmosféře svíček

Informace o kostele

GPS: 49°37'81.32"N, 12°50'47.3"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jaroslav Barhoň

Kostel v Racově je zmiňován již v první polovině 13. století, včetně farnosti, která však zanikla a zápisy o přestavbě v barokním duchu již hovoří o správě farností v Bernarticích. Jedná se o pozdně gotickou stavbu s barokní předsíní a zakrystií. Presbitář si zachoval svůj gotický charakter, kromě jižního okna, které je barokizované.

Interiér kostela byl koncem osmdesátých let 20. stol. již značně zchátralý, a proto byly boční oltáře, kazatelna a lavice zdemontovány a převezeny do kostela v Bernarticích. Neutěšený stav pak vedl k postupnému odstranění lavic a následně i oltářů, ze kterých se zachovaly pouze polychromované sochy. Tyto sochy byly po r. 2000 restaurovány a v roce 2017 se opět vrátily do kostela, kde kromě svatostánku tvoří jedinou jeho výzdobu.

V kostele se nalezlo také velké množství gotických fresek, z nichž se díky dlouhodobému chátrání objektu zachovaly již pouze fragmenty.

Objekt prošel velkými opravami v r. 1912. Další opravy byly zahájeny v druhé polovině 80. let minulého století, ale nebyly dokončeny. Objekt tak zůstal na dlouhá léta zakonzervovaný a teprve v r. 2011 vznikla nová iniciativa směřující k alespoň částečné obnově kostela. Po provedení plánovaných oprav zůstal objekt opět v nevyužitém stavu.

V r. 2017 s příchodem P. Miroslava Martiše se do kostela vrátil duchovní život a objekt se opět zpřístupnil veřejnosti. V r. 2018 ve spolupráci s ŘKF Bor u Tachova vznikla nová iniciativa vedoucí k založení spolku.

Roku 2019 byl opraven historický zvon, který po vysvěcení opět plní svoji funkci a v témže roce byl obnoven strop lodi kostela.

V současné době je objekt nejen postupně opravován, ale také využíván ke konání církevních a kulturních akcí a slavností.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube