10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Lomnice, kaple sv. Antonína Paduánského

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 20:00
Prohlídka a ztišení
Kaple bude v rámci Noci kostelů otevřena k prohlídce a ztišení. Na děti a sběratele zde stejně jako vloni čeká zajímavá výzva, za jejíž splnění mohou získat originální magnetky s obrázkem kaple.

Informace o kostele

WWW: http://farnostlomnice.cz

Adresa kostela: nám. Palackého 73

GPS: 49°24'23"N, 16°24'37.44"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marie Brázdová

Mimo centrum Lomnice, na kopci na severozápadním konci městyse se při cestě směrem na Ochoz u Tišnova nachází dnes osamocená kaple sv. Antonína Paduánského. Svatyně byla zřízena v letech 1669-1670 po přesunu hřbitova za město. Původní kostel a hřbitov v centru města totiž musely ustoupit stavbě kostela nového. Své zasvěcení kaple získala zřejmě v souvislosti s narozením druhorozeného hraběcího syna Antona Amata.

Kaple má podobu kruhové centrály, ke které se přimyká stejně vysoká, čtvercová vstupní předsíň. Její vnější fasády jsou rytmizovány pilastry a plocha mezi nimi je prolamována pravoúhlými vchody, nad nimiž jsou proražena malá příčně oválná okénka. Z velmi jednoduchého formálního aparátu kaple lze stěží usuzovat na jejího autora. Pokud byla zbudována skutečně již roku 1669 či 1670, mohl jím být nejspíše Pavel Weinberger nebo snad některý dosud neznámý místní zednický mistr působící v Lomnici a okolí ještě před jeho povoláním. Centrální dispozice byla pro kapli  zvolena přirozeně proto, že měla funkci memoriální hřbitovní kaple. Ty byly jako drobné centrální stavby založené na půdoryse čtverce, kruhu či řeckého kříže řešeny naprosto běžně.

Ke kapli se přichází přes bývalý hřbitov, dnes malý parčík. Na zdi kaple je z této strany připevněna náhrobníková deska s červeného drásovského pískovce. Po staletí vystavená povětrnostním vlivům je silně zvětralá, vytesaný text, který zaplňuje většinu desky, je téměř nečitelný. Zcela dole lze rozeznat číslice i text: Umřela Ano 1776 dne 4. září. V zápisu v matrice zemřelých je k danému datu v kolonce úmrtí uvedeno: 

Praenobilis domina Carolina uxor praenobilis domini Georgii Neumann directoris aeconomia lomnicensis (urozená paní Carolina manželka urozeného pána Jiřího Neumanna ředitele ekonomického lomnického).

 

V textu byly použity informace z knihy Lomnice, příroda, historie, osobnosti, památky, Michal Konečný a kolektiv; a fotografie a informace z článku pana Miloše Sysla Náhrobník na zdi kaple sv. Antonína Paduánského, publikovaného na https://www.tisnoviny.cz/obsah/karolina-neumanova-z-lomnice.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube