10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Nový Malín, kostel Narození Panny Marie

Program Noci kostelů 10. června 2022

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Do Nového Malína se lze dostat autobusem nebo vlakem ze Šumperka. Od vlakového nádraží je kostel vzdálen asi 400 metrů. Kostel od Šumperka je vzdálen asi 6 kilometrů po silnici směrem na Mladoňov.

Památkově chráněný barokní kostel Narození P. Marie byl postaven v roce 1075 a v roce 1811 upravován. V okolí kostela jsou patrny valy, jejichž přesné stáří není známo. Kostel Narození panny Marie je dominantou obce, v jeho sousedství je klasicistní kříž zhotovený v roce 1791. U kostela je rovněž umístěn pomník věnovaný památce obětí při vyhlazení Českého Malína v roce 1943. Nový Malín byl v poválečných letech osídlen řadou osídlenců z různých koutů země a mimo jiné i navrátilce z ukrajinské Volyně, odkud si vzali nové jméno obce. O významu kostela dokladuje to, že je zobrazen na současném znaku obce. Kostel je jednolodní se segmentovým závěrem a představenou kvadratickou věží. Interiér má valenou klenbu, lunety a vstupní kamenný portál.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube