10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Radslavice, kostel sv. Josefa

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 18:15
Vyzvánění zvonů
Zaposlouchejme se do hlasu zvonů radslavských zvonů.
19:00 - 19:45
Komentovaná prohlídka kostela
Prohlídka kostela s odborným výkladem místní kronikářky. Poznejte 90 letou historii této dominanty Radslavic.
20:00 - 21:00
Projekce záznamu svěcení zvonů
Projekce video záznamu slavnostního svěcení zvonů dne 28. září 1991 Mons. Janem Graubnerem. Vido záznam je doplněn o dobový komentář.
22:00 - 22:00
Ukončení

Celovečerní program:

Výstava dobových fotografií
Výstava dobových fotografií zachycuje téměř 90 let života farního společenství při kostele sv. Josefa. Jednotlivé fotografie zachycují nejen okamžiky slavnostní, ale i běžné životní události obyvatel Radslavic a Grymova.
Cesta do nebe
Desková hra v životní velikosti :-)
Boží (s)tvoření
Floristická dílna nejen pro děti.

Informace o kostele

WWW: https://rimskokatolickafarnostdrevohostice.webnode.cz/

Adresa kostela: U Kostela

GPS: 49°28'39.009"N, 17°31'1.555"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Martina Trumberová

Filiální kostel sv. Josefa je dominantou obce Radslavice. Historie kostela se začala psát v roce 1932, kdy byl postaven stavitelem Metodějem Matuškou z Bystřice pod Hostýnem. Zajímavostí je, že stavba trvala pouhých 5 měsíců. Patronem kostela je sv. Josef.

Sv. Josef byl manželem Panny Marie a pěstounem Pána Ježíše. Živil se v Nazaratě jako tesař, avšak o jeho životě toho příliš nevíme. V souvislosti s Ježíšovým veřejným životem se o něm evangelia už nezmiňují. Odtud se vyvozuje tradice, že sv. Josef zemřel v kruhu své rodiny, v přítomnosti Ježíše a své manželky Marie. Právě proto, jako ten, komu se na cestu do věčnosti dostalo té nejvyšší možné útěchy, se stal patronem umírajících. V našem kostele je vyobrazen na vitráži za hlavním oltářem a na dvou nástěnných malbách na bočních stranách lodě kostela.

Velmi zajímává je výmalba kostela, zejm. pak figurální obrazy, jejichž autorem je dekorativní malíř kostelů Josef Ježek z Bystřice pod Hostýnem. Najdete na některém z obrazů jeho podpis? Poznáte, kteří naši svatí jsou vyobrazeni, vzdávají úctu Kristu Králi, kolem vítězného oblouku?

Z věže kostela zní 3 zvony, které pochází ze zvonařské dílny Marie Tomáškové Dytrychové z Brodku u Přerova. Zvony byly posvěceny 28. září 1991 biskupem Mons. Janem Graubnerem. Jednotlivé zvony nesou tyto nápisy:

1. zvon o váze 490 kg nese nápis: Svatý Josefe, chraň naši farnost.

2. zvon o váze 300 kg nese nápis: Svatý Václave, vyprošuj nám živou víru.

3. zvon o hmotnosti 220 kg nese nápis: Svatý Jene Křtiteli, připravuj nás na příchod Krista.

Jen pro úplnost uveďme, že původní tři zvony byly zabaveny za 2. sv. války pro válečné účely, a proto až do roku 1991 zněl z věže náhradní plechový zvon.

V současné době probíhá za přispění Obce Radslavice a podpory místních farníků finančně nákladná generální oprava varhan. Jedná se o velmi zajímavě disponované dvoumanuálové pneumatické varhany s taštičkovými vzdušnicemi, které postavila za 60.000 Kčs krnovská fy RIEGER v r. 1936 jako svůj op. 2723.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube