02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Trmice, kostel Pána Ježíše

Program Noci kostelů 2. června 2023

17:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:30 - 19:00
Hudební vystoupení - Viktoria Englberth (housle) a René Junior (saxofon)
Mix klasické a moderní hudby - Viktoria Englberth (housle) a René Junior (saxofon)

Informace o kostele

WWW: http://www.evangelicivusti.cz, http://www.mestotrmice.cz

Adresa kostela: Horská 352/371

GPS: 50°38.53080' N, 14°0.11933' E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jiří Švarc

Návaznost na dopravu:

Kostel se nacházi u autobusové zastávky Trmice, Za Humny, kterou obsluhují autobusy v rámci Dopravy Ústeckého kraje a MHD Ústí nad Labem.

Patrový evangelický kostel Pána Ježíše, který ukončuje uliční řadu na nároží hlavní Žižkovy a vedlejší Horské ulice, je jednou z řady sakrálních staveb Paula Langa, záměrně velmi prostou. Kostel má jednoduchý obdélný tvar akcentovaný pouze drobnou polygonální věžičkou, posazenou na hřebeni sedlové střechy za průčelím. Rovněž architektonické členění historizující stavby s neorománskými a neogotickými prvky je velmi elementární. V ose hlavního průčelí umístěný vstupní portál s postranními válcovými sloupky je završený fialou. Nad ním se ve vysokém vpadlém poli s lomeným záklenkem nachází slepá rozeta a vše doplňuje obloučkový vlys v podstřeší. Boční fasády kostela v obou podlažích pravidelně osově prolamují svislá okna, v patře rozměrná hrotitá s vitrážemi, v přízemí zdvojená, se segmentovým záklenkem. Parapety oken v patře zdobí slepé arkády. Snaha o neokázalou účelnost se promítla i do interiéru, bylo zvoleno dvoupodlažní řešení, kdy byl do přízemí umístěn malý sál a teprve do patra, oproti zvyklostem, nižší, avšak dostatečně důstojný hlavní bohoslužebný prostor. Prostory v přízemí byly určeny pro mateřskou školu a posléze upraveny pro bytové účely.

Trmický kostel přesně naplňuje Langeho představy o církevní stavbě, budova je víceúčelová, sál je důstojný, ale dobře prosvětlený a přátelský. Stavba je pozoruhodná zejména pro své dvoupodlažní uspořádání, kdy do tradičního historizujícího obalu autor vměstnal v podstatě sborový dům.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube