10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Holice, sbor CČSH

Program Noci kostelů 10. června 2022

Informace o kostele

Adresa kostela: Puškinova 719

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Tereza Koselová

Modlitebna v Puškinově ulici č.p. 719 otevřena slavnostními bohoslužbami 19. ledna 1958 nejen pro hrstku věřících, ale všem lidem dobré vůle.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube