10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Chudenín-Červené Dřevo, bývalý kostel Panny Marie Bolestné

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:30 - 18:35
Zahájení - uvítání návštěvníků
18:35 - 18:45
Úvodní modlitba
18:45 - 19:00
Zpívá Samuel Kaleta a hosté
19:00 - 19:35
Červené Dřevo Rothenbaum
Seznámení s historií Červeného Dřeva, lokality vzniklé po třicetileté válce a zaniklé po roce 1945.
19:45 - 22:00
Posezení u ohně

Informace o kostele

WWW: https://www.farnost-nyrsko.cz/

GPS: 49°17'47.638"N, 13°2'33.832"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: PhDr. Lenka Sýkorová

Podle pověsti...Zbožný pastýř z Fleků vydlabal kmen stromu, jenž červeně natřel a do něj vložil sošku Panny Marie, kterou sám vyřezal. O místo pečoval a o nedělích a svátcích zde konal svou pobožnost. Fridrich z Lamingenu, kanovník salcburský a řezenský nalezl tento strom na lovu ve zdejších lesích a nechal si historii místa vyprávět. Hned si přál zde vystavět kostel.... Původní zasvěcení kostela bylo svátku Navštívení Panny Marie (Maria Heimsuchung), později byl zasvěcen P. Marii Bolestné. Byl vysvěcen roku 1680. Fara byla přestavěna z původního loveckého zámečku. Kolem fary vnikla osada Červené Dřevo, kde byla v pozdějších letech i škola, na níž působil známý učitelský rod Klimů. Po roce 1945 byli původní obyvatelé vystěhováni. Kostel byl jako orientační bod pro ty, kteří chtěli utéci přes hranice v 50. letech 20. stol. úmyslně zapálen a zničen.

 

 

https://www.farnost-nyrsko.cz/clanky/zanikle-kostely/cervene-drevo--kostel-panny-marie-bolestne.html

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube