10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Praha-Přední Kopanina, kostel sv. Máří Magdalény

Program Noci kostelů 10. června 2022

Informace o kostele

WWW: http://www.tuchomerice.farnost.cz

Adresa kostela: K Tuchoměřicům

GPS: 50°7'2.206"N, 14°17'47.164"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Alain Cleyssac

Návaznost na dopravu:

bus 161, 312 - ze stanice metra Bořislavka - zastávka Přední Kopanina

Kostel sv. Máří Magdaleny je románská rotunda, stojící uprostřed městské části Přední Kopanina na samém severozápadním okraji hlavního města Prahy. Okolo kostela se prostírá malý, zdí ohrazený hřbitov.

Neomítnutá stavba je provedena z drobných opukových kvádříků, dobývaných pravděpodobně přímo z místního lomu, který je dodnes známým zdrojem tohoto materiálu. Ústřední část kostela představuje okrouhlá loď, jejíž vnitřek měří napříč přes pět metrů, na východní straně se k lodi připojuje půlkruhová apsida, na straně západní pak štíhlá věž přibližně čtvercového půdorysu. K jižní straně rotundy byla v pozdější době připojena pravoúhlá přístavba, která v současnosti plní funkci hlavní lodi, zatímco rotunda se stala presbytářem a věž slouží jako sakristie. Funkční uspořádání kostela je tak dnes, oproti obvyklé orientaci k východu, pootočené o 90 stupňů.

Z inventáře kostela vyniká opukový oltářní reliéf s výjevem Ukřižování, nejistého stáří, snad z druhé poloviny 17. století. Za zmínku dále stojí obraz Klanění Tří králů s postranními postavamisv. Václava a sv. Ludmily od Josefa Hellicha z roku 1861 a obraz sv. Máří Magdaleny odViléma Kandlera. Ze staršího vybavení se dochovala gotická pískovcová křtitelnice. Okennívitráže pocházejí z 90. let 20. století. Zatím poslední rekonstrukce objektu byla dokončena roku2000.

Rotunda sv. Máří Magdaleny se v podobě stylizované stříbrné věže v černém poli objevuje i ve znaku Přední Kopaniny.

   

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube