10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Lovosice, kostel sv. Václava

Program Noci kostelů 10. června 2022

16:15 - 16:20
Zvonění věžních zvonů
16:30 - 17:10
Mše svatá
Mše svatá s komentářem
17:15 - 17:25
Zvonění věžních zvonů
17:30 - 18:15
Meditace s varhanami
Meditace s varhanami – varhanní improvizace PhDr. Pavel Hrubeš, na texty duchovní poezie Marie Dolistové – po skončení bude příležitost k setkání s básnířkou a zakoupení její tvorby
18:30 - 19:30
Varhanní koncert PhDr. Pavel Hrubeš
Výběr ze staré i moderní hudby. Od starých kancionálů ke skladbám The Beatles a Pink Floyd.
20:00 - 21:00
Koncert Lovosického chrámového sboru
Vedoucí sboru: Markéta Stará
21:00 - 22:00
Koncert Lovosického žesťového kvintetu
23:00 - 23:30
Proste a dostanete
V průběhu celého večera můžete své díky a prosby vkládat do košíku, na závěr je v modlitbě společně předložíme Pánu.

Celovečerní program:

Kostel sv. Václava a jeho okolí v proměnách času.
Staré fotografie kostela a okolí - video prezentace Martin Brůža
Po celý večer prostor pro dotazy, duchovní rozhovor, individuální modlitbu
Přijďte si pohovořit o duchovních tématech, o životě nebo požádat někoho aby se s vámi modlit za vaše potřeby
Poděkování a prosby.
Po celý večer můžete psát na lístky svá poděkování a prosby, které společně přineseme Bohu během modlitby od 23.00 hod.

Informace o kostele

WWW: http://farnostlovosice.cz

Adresa kostela: Osvoboditelů

GPS: 50°30'49.332"N, 14°3'12.284"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Ladislav Nádvorník

Pozdně barokní až raně rokokový chrám sv. Václava byl postaven na místě dřevěného kostelíku, dokončen byl v r. 1745. Dnešní zachovalé fresky ze života sv. Václava jsou dílem litoměřického malíře Josefa Čecha. Oltářní obraz sv. Václava je od pražského malíře J. Heřmana z r. 1887. V interiéru zaujme rokoková kazatelna a kamenná křtitelnice  z r. 1716. Za kostelem jsou barokní sochy sv. Barbory, sv. Vavřince, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého.

 

Bohoslužby: úterý, středa, pátek 16.30 h (17.30 h v letním období), čtvrtek 7.30 h, neděle 9.00 h   

 

 

 

 

 

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube