02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Lovosice, kostel sv. Václava

Program Noci kostelů 2. června 2023

15:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
15:30 - 16:00
Koncert Školní Pěvecký sbor Koťata
Vedoucí sboru: Mgr. Andrea Červenková, Mgr. Lucie Haklová a Mgr. Jitka Hellerová.
16:30 - 17:10
Komentovaná mše svatá
Mše svatá s komentářem
17:15 - 17:20
Zvonění věžních zvonů
17:15 - 20:00
Košt mešních vín
Přijďte ochutnat mešní vína z vinařských oblastí Severních Čech i Moravy
18:00 - 18:30
Koncert - Rodinný sbor Tesaříkových a Dolejších
18:30 - 19:30
Varhanní koncert PhDr. Pavel Hrubeš
Výběr děl starých německých mistrů.
20:00 - 21:00
Koncert Lovosického chrámového sboru
Vedoucí sboru: Mgr. Markéta Stará
21:00 - 21:30
Koncert - Lovosický žesťový kvintet
22:00 - 22:15
Proste a dostanete
V průběhu celého večera můžete své díky a prosby vkládat do košíku, na závěr je v modlitbě společně předložíme Pánu.

Celovečerní program:

Pošta do nebe
Po celý večer můžete psát na lístky svá poděkování a prosby, které se budou číst během modlitby od 22.00 hod.
Po celý večer prostor pro dotazy, duchovní rozhovor, individuální modlitbu
Přijďte si pohovořit o duchovních tématech, o životě nebo požádat někoho, aby se s vámi modlit za vaše potřeby.

Informace o kostele

WWW: http://farnostlovosice.cz

Adresa kostela: Osvoboditelů

GPS: 50°30'49.332"N, 14°3'12.284"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Ladislav Nádvorník

Pozdně barokní až raně rokokový chrám sv. Václava byl postaven na místě dřevěného kostelíku, dokončen byl v r. 1745. Dnešní zachovalé fresky ze života sv. Václava jsou dílem litoměřického malíře Josefa Čecha. Oltářní obraz sv. Václava je od pražského malíře J. Heřmana z r. 1887. V interiéru zaujme rokoková kazatelna a kamenná křtitelnice  z r. 1716. Za kostelem jsou barokní sochy sv. Barbory, sv. Vavřince, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube