10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Křtiny, kostel Jména Panny Marie

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 18:40
mše svatá
18:45 - 19:00
zvonohra
19:15 - 19:35
Křtinská scholička
pásmo duchovních písní v podání Křtinské scholičky
19:45 - 20:05
koncert varhaníka Bohumíra Stehlíka
Bohumír Stehlík je místní varhaník a vyučující na JAMU v Brně. Vystudoval hru na piano na jedné z nejprestižnějších švédksých hudebních škol - Hudebním institutu Edsberg pod Royal College of Music ve Stockholmu. Je laureátem mnoha klavírních soutěží.
20:15 - 20:30
zvonohra
20:30 - 21:00
koncert Brněnského akademického sboru
V podání Brněnského akademického sboru zazní díla H. L Hasslera, Z. Krále, A. Tučapského a dalších skladatelů.
21:15 - 22:30
prostor pro ztišení a osobní modlitbu
00:00 - 00:00
V průběhu celé akce otevřený kostel, kaple sv. Anny, ambity a kostnice

Informace o kostele

Adresa kostela: čp. 72

GPS: 49°17'47.76"N, 16°44'33.36"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Metoděj Ján Lajčák

Návaznost na dopravu:

Ze Staré osady v Brně autobusem č. 201 prakticky každou hodinu, zpět taktéž. Z Adamova od nádraží ČD můžete využít autobus navazující na každý vlak. IDS jezdí do Křtin také z Jedovnic a z Vyškova.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 12.11.2018)

Ne
7:30 celý rok, každý týden
10:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
17:00 celý rok, každý týden
St
7:30 celý rok, každý týden
Čt
7:30 celý rok, každý týden
7:30 celý rok, každý týden
17:00 celý rok, každý týden
So
7:30 celý rok, každý týden, mimo první sobotu v měsíci
17:00 celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci, s nedělní platností

Křtiny patří k našim nejstarším poutním místům. Podle starého vyprávění ve zdejším údolí křtili svatí Cyril a Metoděj a jejich žáci. Proto i starobylý název: Vallis baptismi - údolí křtu - Křtiny. Poutní místo začíná roku 1210, kdy se zjevila Panna Maria v blízké Bukovince na rozkvetlém kaštanu. Písemné záznamy jsou až z pozdější doby, ale význam události i místa dokazuje gotická socha ze 13.století vytvořená z kamene z dalekých území (soudí se na Lucembursko nebo jeho okolí, kde vznikl řád premonstrátů). První písemnou zprávou o kostele je papežská listina z roku 1237. Největší rozkvět prožívaly Křtiny v 17. a 18. století. V první polovině 18. století byla postavena i nynější barokní svatyně dle návrhu architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla (* 1677 + 1723). Křtiny se v té době staly střediskem duchovní obnovy celé Moravy a byly nazývány: První Ave. S účinností od 1. července 2008 je nařízením vlády ČR č. 170/2008 Sb. prohlášen křtinský poutní chrám Národní kulturní památkou. Tímto prohlášením je tedy završeno velké přání a několikaleté úsilí mnoha lidí včetně dlouholetého duchovního správce P. Tomáše Prnky (* 1926 + 2013). Křtiny byly pod správou premonstrátů ze Zábrdovického kláštera od jeho založení v roce spásy 1209. Jim vděčíme za současnou stavbu - Santiniho Perlu Moravy.Zde se každý den modlili církevní hodinky - samozřejmě latinsky - až do zrušení kláštera v roce 1784. 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube