12.06.2020
NOC KOSTELŮ

Pozdrav biskupa

Mons. Jan Vokál

Milí přátelé,

 

přijměte pozvání k návštěvě chrámů naší královéhradecké diecéze při příležitosti „Noci kostelů“. Ať přijdete jen nahlédnout či si vyberete některý z nabízených programů, vždy svou přítomností se osobně dotknete těchto svatých míst a ona se mohou dotknout Vás tím, že Vaše srdce nějak osloví Bůh. Kéž v tomto krátkém zastavení a ztišení mysli zakusíte silu a krásu Božího pokoje v duši.

Ze srdce žehnám Vám i organizátorům připravujícím tuto krásnou událost.

 

 

Mons. Jan Vokál
biskup královehradecký

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube