12.06.2020
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Tomáše Tyrlíka

Mgr. Tomáš Tyrlík

V souvislosti s akcí Noc kostelů mě napadají slova Jiřího Wolkra, který řekl „lidé lidem otevírají dveře.” Mám naději, že tato slova se mohou stát pěknou realitou právě i o této noci. Otevřené
chrámy, kostely, modlitebny či jiné sakrální stavby jsou konkrétním nabídnutým prostorem k tomu, aby člověk vstoupil dovnitř, zastavil se v naší uspěchané době, ztišil své myšlenky a možná
přemýšlel o tom, kam směřuje jeho lidský život a co je jeho cílem. Přeji si, aby v tento čas byly otevřené nejen dveře našich kostelů a chrámů, ale také dveře lidských srdcí a to na onu duchovní dimenzi života, o níž ve shonu a často šíleném tempu života málo přemýšlíme. Na tento rozměr bytí lidského života nám ukazují zcela jasně kostelní věže, které jsou vlasně šipkami ukazujícími vzhůru do nebe. Kéž uprostřed této noci mnohým zasvitne do života paprsek víry, lásky a naděje od Toho, který je dárcem života. Přeji Vám, aby letošní Noc kostelů byla pro Vás inspirující a dlouhotrvající zkušeností pro váš život.

Mgr. Tomáš Tyrlík
biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube