12.06.2020
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Jana Klase

ThMgr. Jan Klas

Noc kostelů je svědectvím o církvi, která se otevírá všem lidem bez rozdílu. Jsem rád, že téměř všechny církve, a to bez ohledu na vyznání, dávají své prostory k dispozici setkávání, ať už se návštěvníci hlásí k víře v Krista, či nikoli. Tato setkání budou jistě přínosem pro všechny zúčastněné.

ThMgr. Jan Klas
biskup Jednoty bratrské

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube