12.06.2020
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Tomáše Butty

ThDr. Tomáš Butta, Th.D.

Vážení pořadatelé a spolupracovníci, poutníci a návštěvníci,

srdečně vás všechny pozdravuji a přeji zdar Noci kostelů 2020!

Na letošní rok je zvoleno jako biblické motto svědectví ze Žalmu 104, kde čteme: „Slunce ví, kdy k západu se schýlit. Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří“ (Ž 104,19b-20). 

Z veršů Žalmu na nás dýchá večerní a noční atmosféra. Po dni plném světla slunce přichází noc a tma. Tma se rozprostírá nad celou krajinou. Snáší se na hory i nížiny, lesy i pole, města, vesnice i jednotlivé lidské příbytky. Verš 104. žalmu však upozorňuje, že v noci všichni Boží tvorové nespí. Ve tmě lesa je velmi živo a rušno.

I v noci dne 12. června 2020 ožívá bohatý program v mnohých křesťanských kostelích, kaplích a modlitebnách a je v nich živo a rušno.    

Do tmavého nočního lesa se obáváme někdy vstoupit, ale do rozzářeného a aktivitami prostoupeného prostoru kostela se bát vejít nemusíme. Vždyť tato noc je velkou příležitostí pro mnohé dovědět se něco nového o neznámé historii kostela a dalších staveb blízkých i vzdálenějších, ale i o církvi, která stavbu zbudovala nebo užívá. Můžeme poznávat běžně skryté architektonické a umělecké pozoruhodnosti a dovědět se o rozmanitých aktivitách místního společenství věřících. Můžeme zažít atmosféru bohatého kulturního programu a někde je možné i něco dobrého ochutnat ze stolu pohostinnosti a přátelství.

Jako v minulých letech, tak i v tomto roce rád přijímám záštitu nad touto akcí. Činím tak s vděčným vědomím, že také sbory, kostely a modlitebny Církve československé husitské v roce jejího 100. výročí se do této akce hojně zapojují.

Děkuji všem organizátorům a spolupracovníkům, kteří letošní akci s tvůrčím nasazením a pečlivostí zajišťují.

ThDr. Tomáš Butta, Th.D.
patriarcha Církve československé husitské

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube