12.06.2020
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Miloše Vystrčila

RNDr. Miloš Vystrčil

Vážení návštěvníci Noci kostelů,

jsem velmi potěšen, že Vás mohu pozdravit a popřát Vám krásné zážitky. Noc kostelů nevnímám jenom jako příležitost podívat se třeba i do míst, která nejsou obvykle přístupná, ale i jako možnost se zastavit, nadechnout a vnímat sakrální stavby z trochu jiného úhlu pohledu. Říkává se tomu rovněž duchovní zážitek a nesouvisí s tím, zda jste věřící nebo nikoliv.

Ve chvílích, kdy své pozdravení píšu, je přihlášeno celkem 865 kostelů. A když před toto číslo dáte jedničku, budete mít počet akcí, které jsou na letošní Noc kostelů připraveny.

Přeji návštěvníkům bohaté zážitky a velmi děkuji všem, kteří pro nás každoročně Noc kostelů připravují a organizují.

RNDr. Miloš Vystrčil
předseda Senátu Parlamentu ČR

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube