12.06.2020
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Mons. Vojtěcha Cikrleho, diecézního biskupa brněnského

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle

 

Milí přátelé,
 

mám radost, že vás mohu opět pozdravit a přivítat na internetových stránkách www.nockostelu.cz

Noc kostelů, která v Brně proběhla poprvé v roce 2009, bude letos - kvůli pandemii koronaviru COVID - 19  a s ní souvisejícími opatřeními - jiná. V České republice se letošní ročník uskuteční 
o týden později, než se předpokládalo, v sousedním Rakousku, kde tato akce vznikla, se Noc kostelů  konat nebude vůbec.

Dle aktuálního plánu uvolňování bezpečnostních omezení bude možné v menších počtech přivítat příznivce Noci kostelů přímo na místě. Podle momentální situace otevřeme kostely
a modlitebny, nabídneme prohlídky, menší hudební programy, tvořivé dílny pro děti. Letos nově návštěvníky zveme do kostelů a modliteben také prostřednictvím multimediálních prostředků
a internetové sítě, přímo na webových stránkách Noci kostelů nabízíme možnost sledovat on-line programy z některých kostelů. Chceme toto formou umožnit účast na Noci kostelů i starším a nemocným lidem.

Připravuje se také živé vysílání v TV Noe z několika míst naší republiky. Zvláště chceme přiblížit život zajímavých společenství, místa, která jsou jen velmi těžce přístupná běžným návštěvníkům Noci kostelů. Letos prožijeme Noc kostelů sice jinak než obvykle, ale věříme, že přesto příjemně.                                                        

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
diecézní biskup brněnský

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube