12.06.2020
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Lubomíra Zaorálka

PhDr. Lubomír Zaorálek

Vážení a milí přátelé,

Noc kostelů se za dobu svého trvání stala očekávanou kulturní tradicí, akcí s mezinárodním přesahem, která je respektována nejen v naší zemi a těší se velké oblibě a přízni široké veřejnosti. Zejména proto jsem rád, že se navzdory nepříznivým okolnostem uskuteční i v letošním roce, a já se mohu převzetím záštity alespoň malou měrou na tomto ročníku podílet.

Tato bez nadsázky jedinečná akce má dnes možná větší váhu, než v předchozích letech. Věřím, že touha po poznání, kulturním zážitku i setkávání, se dá naplnit i v rámci nezbytných opatření či zprostředkovaně - prostřednictvím moderních technologií. Možná o to více si dnes budeme tak nevšedního kulturního i duchovního prožitku vážit.

PhDr. Lubomír Zaorálek
ministr kultury ČR

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube