12.06.2020
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje

Oldřich Bubeníček

Vážení přátelé,

ačkoliv se letos v souvislosti s epidemií koronaviru zrušilo mnoho kulturních i společenských akcí, jsem nesmírně potěšen, že jedenáctý ročník Noci kostelů se konat bude, i když možná za trochu upravených podmínek a v trochu jiném termínu, než bylo původně v plánu. Myslím, že letošní ročník Noci kostelů bude v mnoha ohledech zvláštní, a to nejen po stránce organizační, ale především pro mentalitu, s níž lidé k této akci budou přistupovat. Mnoho z nás si totiž v této těžké době uvědomilo, jak křehký je lidský život, a proto je nutno o něj pečovat a užívat si jej plnými doušky. Naštěstí se mezi lidmi projevila neuvěřitelná míra solidarity, díky které se nám situace kolem pandemie koronaviru pomáhá lépe zvládat. Všichni lidé dobré vůle, kteří nezištně pomáhají druhým lidem, si proto zaslouží velký dík. I díky nim se totiž postupně rozvolňují vládní opatření a mohou se konat tak krásné kulturní akce jako Noc kostelů.

I letos se tedy mohou návštěvníci těšit na tajuplnou atmosféru sakrálních staveb. Mohou si prohlédnout kostely i modlitebny a zúčastnit se zajímavých přednášek. Pro naše ratolesti nabídne Noc kostelů plno tvořivých dílen. V hudebním programu, který jde ruku v ruce s touto akcí, si jistě najdou zalíbení všichni napříč generacemi. Tento pestrý kulturní program budou moci sledovat i lidé, kteří se Noci kostelů z nejrůznějších důvodů nemohou zúčastnit osobně, a to na webu akce, kde pro ně bude připraven živý přenos i předtočený program. Pořadatelům Noci kostelů patří obrovské poděkování za to, že pro nás i v této obtížné době dokázali naplánovat a zorganizovat kulturní akci tak významné hodnoty.

Oldřich Bubeníček  
hejtman Ústeckého kraje

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube