28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Pozdrav

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle

Milí přátelé,

loňská Noc kostelů v České republice proběhla za mimořádné situace, v atmosféře nejistoty a řady hygienických omezení. Ani letošní rok nezačal v tomto směru příliš optimisticky, a proto pořadatelé pro letošní rok připravili vzhledem k aktuální situaci epidemie koronaviru covid-19 rovnou  tři scénáře.

První verze počítá s tím, že se situace do května vrátí k normálnímu režimu a program Noci kostelů proběhne tak, jak jsme byli v minulých ročnících  zvyklí.  Podle druhého scénáře se  bude Noc kostelů konat za omezených podmínek, při dodržení doporučených hygienických opatření a důraz bude kladen převážně na programovou nabídku v exteriérech. Třetí varianta by mohla  nastat v případě, že bude v naší zemi  nutné  vyhlásit lockdown.  Tehdy se programy Noci kostelů přesunou, stejně jako v loňském roce, do internetového prostředí. Tato forma umožnila účast na Noci kostelů i starším nemocným lidem. Přestože žádný videozáznam nemůže nahradit vzájemná setkání a jedinečnou atmosféru Noci kostelů, lze i v této situaci naplnit jeden z hlavních cílů – představit hodnoty křesťanství nejširší  veřejnosti.

I když prožijeme letošní Noc kostelů opět jinak, než bychom si přáli, budu rád, když všem účastníkům přinese radost z prožitého a jistotu, že nikdy nejsme sami.

 

                                                                           Mons. Vojtěch Cikrle

                                                                       diecézní biskup brněnský

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube