28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Pozdrav primátorky JUDr. Markéty Vaňkové

JUDr. Markéta Vaňková

Když se rozdělíme o starost a smutek, stávají se polovičními. Zato když se rozdělíme o radost a štěstí, zdvojnásobují se. Pod tíhou událostí posledního roku si všichni v sobě neseme díl smutku a obav, ale také naději, touhu po něčem pozitivním a chuť sdílet to s ostatními.

Poznávání krásy nových či neobvyklých míst, v tomto případě sakrálních staveb, a sdílení jejich duchovního bohatství se všemi, kdo chtějí naslouchat a pochopit, ač třeba nejsou nábožensky založení, byla od začátku nosná myšlenka Noci kostelů. O tom, že se ujala, svědčí čím dál větší obliba této akce a její vysoká návštěvnost. I v loňském roce, kdy se konala v období epidemických omezení a musela se z velké části přesunout do online prostoru, si ji návštěvníci našli a užili.

Vzhledem ke stále nejisté pandemické situaci připravili letos pořadatelé v čele s Biskupstvím brněnským opět několik možných verzí programu. Společně s mnoha příznivci „magických okamžiků“ věřím, že ta letošní, v pořadí třináctá Noc kostelů se poslední květnový pátek bude moci uskutečnit v tradiční atmosféře přátelských a obohacujících osobních setkání. Už se na ně moc těším.

 

JUDr. Markéta Vaňková
primátorka statutárního města Brna

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube