28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Pozdrav biskupa pro rok 2021

Mgr. Pavel Pechanec

 

 

„Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří“

(Žalm 104,20).

 

 

Milí putující nocí.

 

            Světla pouličních lamp nám zjednodušují mnohé. Nejsme už tolik tmou odkázáni do nejistot, tak jako byli lidé kdysi. Za starých časů byla noc chápana jako nepřátelský prostor, chvíle neurčitosti a obav. Jako lidé 21. století jdeme světem s větší jistotou a nepřítomnost slunce nás příliš neděsí. Přesto ovšem i my jsme směřováni k tomu, abychom i nyní cítili mnohá omezení. Temnota pandemických opatření nám připomněla nestálost, nejistotu života celé společnosti. Také závažná ekologická témata nás varují, abychom vystoupili z temnot stínů poklidu a lidské sebestřednosti.

Noc kostelů všechny poutníky upamatovává na skutečnost duchovního světla. Připomíná propojenost kostelů i lidské touhy po světle, jež přesahuje vše tíživé a temné. Boží přítomnost je světlo ozařující každého pozemského poutníka, byť si to mnohdy plně neuvědomuje.

Přeji Vám, ať Vás nese světlo povzbuzení nejen během jedné květnové noci L. P. 2021, ale i do všech situací a časů potemnělých, ať stále cítíte, že Pán je s Vámi.

 

Pavel Pechanec,

biskup Královéhradecké diecéze

Církve československé husitské

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube