28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Pozdrav

Mgr. Vítězslav Schrek

Jako přirozený zlom v prostoru a přelom mezi způsoby bytí vnímám práh a dveře. Je to hranice, kde se setkávají dva světy. Často k „oddělení“ světů stačí znamení. Znamení, které uvolní napětí vyvolané relativitou a pomůže najít pevný bod.

Pod klenbou kostelních střech sídlí zvláštní energie spravedlivě působící na každého příchozího bez ohledu na to, zda je nebo není věřící. Za dveřmi kostelů přestáváme spěchat, emoce se uklidní, ztišíme hlas a na neodbytné otázky, které nám běží hlavou, pomalu přichází odpovědi.

Letošní už třinácté otevření dveří v rámci Noci kostelů bude pro všechny příležitostí k vzájemnému setkávání, nejen u nás na Vysočině. Pokud to bude možné a vy se rozhodnete navštívit kostel, klášter nebo kapli ve svém městě, vypravíte se do chrámu do sousedního města nebo postojíte před malou kapličkou v krajině, vychutnejte si naplno jedinečnou atmosféru místa a „dobijte baterie“. Ideálně v tichu a přítmí, což koresponduje s letošním motem Noci kostelů.

 

Vítězslav Schrek

hejtman Kraje Vysočina

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube