28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Tomáše Tyrlíka

Mgr. Tomáš Tyrlík

Žijeme v době plné nejistoty, v době naplněné mnohými otázkami. Ty se dotýkají i Noci kostelů. Otevřou se letos dveře kostelů o Noci kostelů? Bude možné zorganizovat zajímavý program pro poutníky? A budou vůbec poutníci ochotni přijít? Na tyto a mnohé další otázky nedokážeme nyní odpovědět.
V určitém slova smyslu „noc kostelů“ trvá z důvodu pandemie a vládních omezení docela dlouho. Mnohé kapličky, menší kostely či modlitebny nemohou být otevřené pro větší počty účastníků. Jsou však alespoň někde otevřené pro jednotlivce k osobnímu rozjímání a ztišení. Je moc fajn, když se v jednom čase spojí obojí – otevřené kostely i otevřená srdce, která se obracejí k Pánu Bohu a hledají v Něm naději a pokoj v této pohnuté době dějin. Přejme si obojí - otevřená srdce i otevřené chrámy - a to nejen o Noci kostelů.

Mgr. Tomáš Tyrlík
biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube