28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Jana Klase

ThMgr. Jan Klas

Jménem Jednoty bratrské rád uděluji záštitu letošní Noci kostelů. Je to velmi dobré, když se církev a veřejnost potkávají. Boří se tím mýty a otevírá se možnost pro každého, poznat, co vyznávání Ježíše Krista znamená pro každodenní život.

Za Jednotu bratrskou

ThMgr. Jan Klas
biskup Jednoty bratrské

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube