28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Martina Moldana

Martin Moldan, MBA

Noc kostelů je již tradičně příležitostí, jak otevřít dveře nejen budov svých kostelů a modliteben, ale i srdcí těch, kteří se tam pravidelně schází. Je příležitostí k nahlédnutí pro ty, kteří nejsou součástí církve, stejně jako příležitostí pro křesťany, aby poznali další společenství ve svém okolí.

Osobně věřím ve význam této akce a přeji pořadatelům Boží moudrost při přípravě programu, stejně jako všem hostům, aby návštěva kostela či modlitebny byla inspirací na cestě jejich vlastní duchovní cesty.

Martin Moldan, MBA
biskup Apoštolské církve

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube