28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Lubomíra Zaorálka

PhDr. Lubomír Zaorálek

Vážení a milí přátelé,

upřímně rád v letošním roce přebírám záštitu nad Nocí kostelů 2021. Jedná se totiž o projekt rozsahem, ale především svým duchovním přesahem jedinečný. Jsem velmi potěšen a je mi ctí, že se mohu stát alespoň malou součástí této nevšední akce.

Domnívám se, že právě v této tak nelehké době, kdy se mnozí z nás ocitají na pokraji svých sil, je kulturních prožitků třeba více, než kdy předtím. Věřím, že zážitek umocněný noční atmosférou, promlouvající historií a duchovním i vzájemným porozuměním, může vnést do chaosu posledních dní vzácnou chvíli klidu, radosti i naděje. A právě to je pak také největším oceněním pořadatelům, kterým za jejich vytrvalou snahu patří upřímný dík.

PhDr. Lubomír Zaorálek
ministr kultury ČR

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube