28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Dominika Duky

Dominik kardinál Duka OP

Letošní Noc kostelů proběhne již podruhé v době, kdy jsou naše chrámy ve svém každodenním provozu omezeny šířením pandemie koronaviru. Takto je omezena nejenom velká část věřících, ale i občasní návštěvníci kostelů, kteří se neúčastní bohoslužeb, ale vcházejí do chrámů, aby nalezli atmosféru určité přesažnosti, která je otevírá Bohu a která je lidem vlastní.

Noc kostelů je jednou z příležitostí, při níž je možné si podobným zážitkem projít.  Nebudou nám umožněny velké aktivity, ale i v rámci protiepidemických opatření je možné, aby naše chrámy promluvily. Kostely hovoří nikoliv ústy, ale formou, která je vlastní umělcům.  A tak letos naše chrámy promlouvají především skrze výtvarné a sochařské umění, prostřednictvím své architektonické stránky či zvukem varhan a dalších hudebních nástrojů.

Dominik kardinál Duka OP
arcibiskup pražský

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube