28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Pozdrav

Mgr. Martin Baxa

V rámci již tradiční Noci kostelů otevírá plzeňské biskupství opět po roce své sakrální prostory široké veřejnosti.

Jak vlastně celá tato dnes již tolik oblíbená akce začala? První Noc kostelů proběhla v roce 2005 ve Vídni. O rok dříve nechal kostelník v jednom vídeňském kostele večer během úklidu kostel otevřený, a zjistil, že otevřené dveře jsou ve večerní atmosféře pozváním pro kolemjdoucí,
aby vstoupili. Během čtyř let se akce spontánně rozšířila do celého Rakouska a každoročně
se do tamější Lange Nacht der Kirchen zapojuje na 700 kostelů a modliteben.

V roce 2009 Noc kostelů „překročila hranice“ a poprvé se konala v České republice. V roce 2010 se již otevřely kostely a modlitebny v celé České republice, roku 2011 poprvé také na Slovensku a od roku 2012 se Noc kostelů (Kirikute Öö) koná v Estonsku. V roce 2016 proběhla první Noc kostelů ve Švýcarsku.

Návštěvníci velmi oceňují možnost navštívit místa, jež jsou veřejnosti běžně nepřístupná,
a v reakcích mnozí oceňují i dostupnost kněží a řeholníků, kteří jsou po celou dobu plně
k dispozici a ochotně odpovídají na dotazy návštěvníků. Je možné navštívit místa,
jež mají dlouhou historii, místa vypovídající o vztahu člověka k Bohu a upozorňující na to,
že tu existuje něco, co nás překračuje, že existuje řád, jehož jsme my lidé součástí.
Zároveň v těchto prostorách čerpáme naději. Naději individuální a dlouhodobou
v horizontu celého lidského života a jeho završení, ale i naději zcela aktuální
a celospolečenskou - že pandemie, která nás tak drtivým způsobem postihla, jednou skončí
a že se budeme moci vrátit k dřívějšímu životu a být si vzájemně zase blíž.

Myslím, že i to je smyslem letošní Noci kostelů.

Přeji nám všem, aby se tato naděje naplnila.

Mgr. Martin Baxa
primátor města Plzně

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube