28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Pozdrav

doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.

Kostely, chrámy a kaple jsou nejen symbolem víry a křesťanství, ale také jedním ze základních projevů naší kultury a historie. Velmi často bývají dominantou měst a obcí, kde vždy byly jedním z tradičních center společenského života. Tuto úlohu mají dodnes. Nezáleží ani na tom, zda a jak moc je člověk věřící. I dnes jsou častým cílem našich cest jak po našem kraji, republice, ale i zahraničí.

Návštěva kostela zapůsobí na každého, a to jak svojí architekturou, tak atmosférou, kterou nás při vstupu vždy pohltí. Stavby kostelů byly vždy prestižní událostí pro ty nejlepší stavitele a řadu dalších uměleckých profesí své doby. Jejich hodnota a přínos naší kultuře jsou proto v řadě případů neocenitelné.

Noc kostelů za roky svého konání zbavila řadu lidí ostychu z jejich návštěv. Určitě vedla i k jejich zamyšlení o sobě samých, možná i o jejich víře. Otevření kostelů v noci, vše zmíněné ještě umocňuje. Svědčí o tom i každoroční vyšší návštěvnost této události. Moc si přeji, abychom se v letošním roce při této akci viděli opět společně a tu neopakovatelnou atmosféru si mohli dohromady vychutnat.

doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
hejtmanka Plzeňského kraje

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube