28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Pozdrav

Mons. Tomáš Holub

Přátelé,

letošní rok je opět jiný, než na jaký jsme zvyklí. O to více mě těší, že se mohou brány kostelů a modliteben otevřít a vy můžete být přítomni na programu, který si pro vás organizátoři připravili.

Motto letošního ročníku - Přivádíš tmu, Noc se snese, celý les se hemží zvěří (Žalm 104,20) – je spojeno s myšlenkou na přírodu. Životní prostředí je nedílnou součástí nás. Je to příhodné, že právě v tomto roce se s tímto námětem setkáváme. V roce, ve kterém si mnoho lidí klade otázky, zda je to vše jako Boží trest či jakou vládu má Bůh nad světem. Je snad člověk tím, který přemůže i přírodu? Je na každém z nás, jak k přírodě budeme přistupovat. Zda ji budeme opečovávat nebo se jí budeme cítit ohrožováni.

Vydejme se proto společně, ať už pěšky, na kole, autem, na Noc kostelů a nechme na sebe působit našeho Boha, toho, od kterého vše máme.

Děkuji všem organizátorům a účinkujícím za jejich odhodlání se podílet na této skvělé akci.

Přeji Vám, aby pro vás byla tato noc radostným setkáním s tím, co nás přesahuje a jistotou, že nikdy nejsme sami.

Mons. Tomáš Holub
biskup plzeňský

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube