28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Hany Třeštíkové

MgA. Hana Třeštíková

Těžko bychom hledali někoho, pro koho by pandemie nebyla v něčem zkouškou. Postavila nás do situace, která je pro mnohé nemocné a imobilní lidí standardem a nemožnost osobního kontaktu nás naučila myslet i na ně. Spousta aktivit se díky online přenosům stala dostupnějším a kultura nebo bohoslužby se tak z veřejného prostoru přesunuly do obývacích pokojů. Přestože z vlastní zkušenosti víme, že někdy to je jako cestovat prstem po mapě, naučili jsme se obrovské kreativitě a vznikla i řada nových projektů.

Ať už budou opatření jakákoli, je dobře, že se Noc kostelů i letos uskuteční a za to patří organizátorům velký obdiv. Díky této tradiční akci si totiž můžeme užít neobvyklý program, nebo si třeba jen připomenout, že kostely a další duchovní místa jsou symbolem věčnosti a dávají naději, že časem všechno zlé odejde. Přeji nám všem, aby covidová temnota brzy pominula a kostely a všechna místa setkání se opět naplnila životem.

MgA. Hana Třeštíková
radní hl. m. Prahy

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube