28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Miloše Vystrčila

RNDr. Miloš Vystrčil

Milí návštěvníci a účastníci Noci kostelů,

je mi ctí převzít již podruhé záštitu nad tímto obdivuhodným projektem. Mám o to větší radost, že motto letošního ročníku je propojeno s tématem úcty k životnímu prostředí a že „objevuje“ někdy téměř neviditelnou krásu drobné sakrální architektury, ukotvené v krajině.

Projekt Noc kostelů je velké dílo obětavých lidí s otevřeným srdcem. Díky jejich úsilí a především jejich kreativitě přežil projekt „ve zdraví“ loňský covidový rok a našel nové on-line formy sdílení nočního času a prostoru také pro letošní ročník.

Rád pozoruji krajinu po západu slunce, kdy se na obzoru začínají rýsovat siluety křížků u cest, věžičky a věže kaplí či kostelů. Všechny tyto stavby vyprávějí o lidech, kteří je postavili, o krajině, do které je lidé zasadili a s níž po staletí souznějí. A také a především o Tvůrci, ke kterému směřují.

V této době, dosud plné omezení, je Noc kostelů mimořádnou příležitostí se zastavit - v krajině u kříže, pod klenbou chrámu - a vnímat ve večerním a nočním čase génia loci těchto míst.

Přeji vám, abyste si z této noci odnesli naplněné srdce i duši.

RNDr. Miloš Vystrčil
předseda Senátu Parlamentu ČR

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube