28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Pozdrav českobudějovického biskupa mons. Vlastimila Kročila

Mons. Vlastimil Kročil

Dne 28. května tohoto roku se bude konat ve všech diecézích již tradiční iniciativa "Noc kostelů". Jde o mimořádnou pastorační příležitost, kdy lidé mohou navštívit naše kostely, aby zde byli osloveni krásou architektury, aby mohli na krátký okamžik vstoupit do atmosféry ticha, aby mohli být osloveni dobrým a odpouštějícím Bohem. Nejen proto přebírám jako biskup českobudějovické diecéze záštitu nad touto akcí a žehnám všem, kdo se na ní budou aktivně podílet.

Mons. Vlastimil Kročil
biskup českobudějovický

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube