28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Mons. Jana Graubnera

Mons. Jan Graubner

Milí přátelé,

chrámy jsou ve všech kulturách posvátnými místy, kde se nějakým způsobem lidé setkávají s božstvem či zakouší blízkost Boha. Křesťanské chrámy jsou po dostavění slavnostně zasvěceny, to znamená vyňaty ze světského užívání a určeny k setkávání s Bohem, ke konání bohoslužeb. Obrazně řečeno, posvěcený chrám je jako Boží velvyslanectví, jeho výsostné území. I když je Bůh přítomný všude a modlit se je možné na každém místě, do chrámu přicházíme prožít setkání s Bohem, který zde na nás čeká, aby nám naslouchal. Tomu odpovídá i architektura a výzdoba chrámů, i když každá doba měla nejen svůj styl uměleckého vyjadřování, ale taky své chápání posvátného místa. Někdy je chudé a strohé, aby připomnělo, že před Bohem nemá cenu nic z toho, co máme, že Bůh je neviditelný a nejsme schopni si ho představit. Jindy je stavba štíhlá a vysoká, aby nás táhla k nebi, nebo naopak velmi bohatě zdobená, aby připomněla, že tam, kde prožíváme přítomnost Boha, je už kousek nebe.

Přeji všem návštěvníkům Noci kostelů odvahu ke ztišení a dotek Boží přítomnosti, který je osloví a přivede k novým duchovním zkušenostem, které promění a obohatí jejich život.

Mons. Jan Graubner
arcibiskup olomoucký a metropolita moravský

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube