10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Zdeňka Hřiba

MUDr. Zdeněk Hřib

Milí přátelé,

na tradiční Noc kostelů každoročně nahlížím ze dvou úhlů pohledu. V první řadě máme díky této akci příležitost prohlédnout si některé z mnoha pražských chrámů protkaných bohatou historií. Můžeme navštívit architektonické skvosty v centru města i malé kostelíky stojící třeba v našem okolí, kolem jejichž zdí pravidelně chodíme, ale nikdy jsme dovnitř nenahlédli.

Otevřené brány kostelů ale můžeme vnímat i jako nabídku k hledání duchovních prožitků a k načerpání nové síly. Ostatně právě z tohoto důvodu je také naši předkové stavěli.

Ať preferujete spíše kulturní, nebo naopak duchovnější rozměr, přeji vám při návštěvě letošní Noci kostelů obohacující zážitek. Jsem přesvědčen, že z programu, který každoročně připravují místní komunity, si vybereme všichni.

MUDr. Zdeněk Hřib
primátor hl. m. Prahy

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube