10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Pozdrav primátora

Mgr. Pavel Šindelář

Noc kostelů, jejímž pořadatelem je Plzeňské biskupství, se stala již tradiční a pravidelnou akcí, která každoročně obohacuje kulturní a duchovní život v našem městě. Akcí, jež oprávněně přitahuje pozornost mnoha Plzeňanů i návštěvníků našeho města. Jsou to právě kostely ale i ostatní sakrální stavby, které jsou dominantou, nejen, našeho města a přitahují naši pozornost. Jejich budování bylo vždy prestižní událostí, a to jak pro jejich stavitele, tak města, ve kterých byly vystavěny. Byl to vždy symbol nejen víry, ale i kulturní a vzdělanostní vyspělosti daného místa. Pro veřejnost se v rámci Noci kostelů otevírají sakrální prostory, chrámy, kostely a kaple, které často zůstávají v běžných dnech veřejnosti nepřístupné. Nádherné historické objekty, dokumentující vztah člověka k bohu, které provází Plzeň po celou dobu její existence. Noc kostelů, v jejímž rámci je možné tyto prostory navštívit, nám tak umožňuje narušit koloběh všedních dnů a uvědomit si i původní smysl těchto míst. Svojí atmosférou osloví každého z nás a povedou třeba i k vnitřnímu zamyšlení se nad lidskou existencí, společností, ve které žijeme, stejně jako o sobě samých. 

Věřím, že takové zastavení se k tomuto osobnímu zamyšlení je to, co zejména v této nelehké době občas všichni potřebujeme. A to ať již člověk v sobě víru v boha má, anebo ne.

Velmi rád a je pro mě ctí, že mohu poskytnout záštitu této tolik prospěšné akci.
Přeji Noci kostelů úspěšný průběh a naplnění jejího smyslu.

 

 

Mgr. Pavel Šindelář
primátor města Plzně

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube