10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Martina Baxy

Mgr. Martin Baxa

Vážení a milí přátelé,

za 14 let svojí existence se projekt Noc kostelů v povědomí veřejnosti pevně ukotvil jako jedinečná, vyhledávaná a vysoce ceněná kulturní a duchovní událost. Příprava letošního ročníku probíhá v tíživé atmosféře všudypřítomného stínu válečného konfliktu v Evropě. Všichni jsme touto realitou nějakým způsobem zasaženi. Domnívám se, že tato okolnost se odrazí i při letošních přípravách, dodá plánované akci novou dimenzi, bude mít vliv na její duchovní přesah. Právě v této době si velmi intenzivně uvědomujeme potřebu sounáležitosti, vzájemného kulturního, duchovního i lidského poznání, porozumění a souznění. Dveře stovek svatostánků, otevřené v nezvyklé noční době každému, kdo touží po setkání, poznávání, či jen klidné chvíli k zamyšlení, jsou k tomu jedinečnou příležitostí.

S upřímnou radostí, že i já se mohu alespoň skromnou měrou na tomto projektu podílet, přeji všem návštěvníkům i pořadatelům při návštěvě sakrálních staveb nezapomenutelný kulturní i duchovní zážitek.

Mgr. Martin Baxa
ministr kultury ČR

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube