28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 28. května 2021

Duchovní hudba napříč staletími

Hudební nocturno s Brněnským akademickým sborem

Informace o kostele

WWW: http://www.kapucini.cz

GPS: 49°11'29.4"N, 16°36'35.28"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Kryštof Javůrek

Návaznost na dopravu:

Klášter se nachází na Kapucínském náměstí v blízkosti vlakového nádraží a tramvajové zastávky Hlavní nádraží.

Kostel Nalezení sv. Kříže je jednoduchá raně barokní stavba obdélného půdorysu s pravoúhlým presbytářem. Po polovině 18. století byla provedena barokní přestavba kostela a přilehlého kláštera podle návrhu Františka Antonína Grimma. Dílem barokních úprav je i hlavní portál kostela a schodiště s terasou, na které jsou umístěny sochy světců františkánského a kapucínského řádu. I když klasicky jednoduchý portál s novodobou mozaikou sv. Františka navozuje představu skrovného kostelního interiéru, má vnitřní zařízení značnou uměleckohistorickou hodnotu. Vynikajících kvalit je hlavní oltářní obraz Nalezení sv. Kříže, namalovaný v roce 1655 nizozemským rytcem a malířem Joachimem Sandrartem. Na stěně před presbytářem je pak umístěna polychromovaná gotická dřevořezba Matky Boží z 1. pol. 15. stol. Známou částí kapucínského kláštera je hrobka zbudovaná pro řeholníky a dobrodince řádu. Je zde také pohřben František Trenck, plukovník rakouských pandurů. Z jeho odkazu bylo zbudováno další křídlo kláštera, mimo jiné s historickou kapucínskou knihovnou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube