10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 10. června 2022

Noc kostelů na Valdštejně

Barokní dominanta hradu Valdštejna, kaple sv. Jana Nepomuckého, bude v rámci Noci kostelů otevřena od 18:00 do 20:30 hodin. Doprovodný hudební program zajistí pěvecké komorní sdružení Cantus Jaroměř, a to od 19:00 do 20:00 hodin.

Hrad Valdštejn bude v rámci Noci kostelů otevřen od 18:00 do 20:30 hodin. Lidé si budou moci projít venkovní prostory hradního areálu a podívat se do kaple sv. Jana Nepomuckého. Zde bude od 19:00 do 20:00 probíhat hudební doprovodný program v režii sdružení Cantus Jaroměř. Tento soubor vznikl roku 1988 z party přátel, kteří společně chodili na vánoční a velikonoční koledování po svých blízkých a známých. Postupem času vytvořili pěvecké a hudební těleso z názvem "Kvarteto", které se později přejmenovalo na "Cantus Jaroměř", odkazující na původ sdružení. Členové souboru mají zkušenosti jak z lidové tvorby, tak z církevní hudby a sborového zpěvu. Na hrad Valdštejn přivezou pestrý repertoár, který v kombinaci s pozitivní náladou vytvoří příjemný kulturní zážitek, umocněný romantickým historickým prostředím.

Akce proběhne v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními. V případě změn sledujte naše webové a facebookové stránky.  

Externí WWW odkaz: https://www.hrad-valdstejn.cz/dre-cs/

Informace o kostele

WWW: http://katalog.dltm.cz/web/farnosti/1715

GPS: 50°33'44.712"N, 15°10'1.495"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Radim Štícha

Návaznost na dopravu:

Kaple sv. Jana Nepomuckého je umístěna v areálu hradu Valdštejn, který se nachází u obce Pelešany nedaleko Turnova. Autem lze dojet na parkoviště v obci Pelešany, odkud je možné jít pěšky po zelené trase na hrad. Cesta je dlouhá cca 1 km a jedná se o mírné stoupání.

KAPLE SV. J. NEPOMUCKÉHO

Kapli nechala postavit v 1. čtvrtině 18. stol. hraběnka Marie Markéta z Valdštejna z odkazu svého manžela Františka Josefa hraběte z Valdštejna. Kaple byla postavena již ze zvětralého kamene. Jelikož kaple měla porušenou statiku, tak ji  Alois Lexa z Aehrenthalu nechal opravit, čímž jí dal současnou podobu. Výmalba pochází z konce 19. století. Je od Jana Prouska, turnovského malíře, a Karla Zappa.

Originální sochy zhotovil Josef Jiří Jelínek z Kosmonos. Sochy představují patrony Čech a patrony rodu Valdštejnů.

 

Oltářní socha sv. Jana Nepomuckého – od sochaře Josefa Jiřího Jelínka z Kosmonos

Obraz sv. Jana Nepomuckého – autorem byl pravděpodobně turnovský malíř Jiří Hertl

 

Model kaple – představuje podobu kaple v baroku, autorem modelu je pan Ladislav Koucký

Barokní podoba je původní podoba kaple, tak jak ji nechala vystavět Marie Markéta.

Originály soch zhotovil Josef Jelínek z Kosmonos. Sochy představují patrony Čech a patrony rodu Valdštejnů.

 

Kaple se využívá ke koncertům (i varhanním) a také se zde konají svatby.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube