10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 10. června 2022

Otevření kostela

Externí WWW odkaz: Noc kostelů v kralupské farnosti

Informace o kostele

WWW: https://www.farnostkralupy.cz/nockostelu/

GPS: 50°17'46.363"N, 14°16'17.356"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petr Belica

Jednolodní orientovaná stavba (s ohr. zdí s branami a náhrobky) na obdélném půdoryse s pětiboce ukončeným kněžištěm a hranolovou věží v ose. Pův. středověký kostel (dochováno kněžiště) byl barokně v letech 1691 a 1756 rozšířen; 1781 přistavěna věž. 

Areál kostela sv. Klimenta se rozkládá na návrší nad obcí. Sestává z vlastního kostela, pozemku hřbitova, z ohradní zdi s dvěma branami a dvou klasicistních náhrobků – náhrobku A. Strnada při jižní stěně presbytáře a náhrobku neznámého zemřelého (pylon s mramorovou deskou) při východní stěně presbytáře. V JZ rohu hřbitova se nachází zděná márnice, východně od ní pak litinový kříž na kamenném podstavci.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube