10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 10. června 2022

Varhanní kůr zblízka

Prohlídka kůru s montáží varhan, jejichž restaurování financuje a organizuje Nadační fond Jablonecké varhany.ve spolupráci s městem Jablonec nad Nisou a Libereckým krajem

V kostele proběhly v minulém roce rozsáhlé opravy vnitřních omítek, završené celkovou výmalbou chrámového prostoru. V letošním roce, který je výročním 90 let od posvěcení kostela, opravy pokračují závěrečnou etapou projektu restaurování varhan. Během vaší návštěvy tedy můžete shlédnout krásný interiér kostela, nechat se okouzlit jeho neobvykle prostým a moderním interiérem. Vaše kroky pak mohou vést po schodišti na varhanní kůr, kde budete mít možnost uvidět aktuální stav práce varhanářů na jedněch z největších varhan nejenom v Libereckém kraji. 

Externí WWW odkaz: https://www.jabloneckevarhany.cz/

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostjablonec.cz

Adresa kostela: Horní náměstí

GPS: 50° 43' 37.27"N, 15° 10' 15.77"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Borek Tichý

Návaznost na dopravu:

Přímo před kostelem je zastávka MHD Horní náměstí (např. autobusová linka č. 101 z Rychnova do Bedřichova). Na náměstí u kostela je velké placené parkoviště (poplatek se platí od 8 do 18 hodin).

Koncem 19. století město Jablonec nad Nisou překotně rostlo, a proto bylo potřeba nahradit původní, kapacitně již nedostačující barokní kostel sv. Anny. Nový farní římskokatolický kostel ale vznikal vinou dobových peripetií téměř půl století. Byl dostavěn – i když ne zcela dokončen – během hospodářské krize, částečně i jako sociální stavba, na které se podílela řada místních firem. Vysvěcen byl 24. dubna 1932 litoměřickým biskupem Antonem Aloisem Weberem. Autorem návrhu pozoruhodné stavby v duchu meziválečné moderny byl Josef Zasche (1871 Jablonec nad Nisou – 1957 Schackensleben), jeden z nejvýznamnějších architektů předválečného Československa. Přes 52 metrů vysoká kostelní věž na nejvýše položeném jabloneckém náměstí – které vzniklo až společně s dostavbou kostela na místě zvaném Bastei, tj. Bašta – je dominantou města završující jeho uliční síť se třemi výraznými věžemi nad sebou (staré radnice, nové radnice a nejvýše kostelní věž).

 

V interiéru kostela je řada pozoruhodných detailů, které architekt navrhl s velkým citem pro prostor a materiál. Bronzovou oltářní sochu živého Ježíše Krista vytvořil Arnold Hartig, rodák z nedalekého Žďáru u Tanvaldu, jenž patřil k nejvýznamnějším vídeňským medailérům. Varhany patří mezi největší v diecézi. Jsou dílem renomované firmy Gebrüder Rieger z Krnova a mají dosud zachovanou původní dispozici. Na jednom z bočních oltářů podpírá Matka Boží umírajícího vojáka v rakousko-uherské uniformě; autorem plastiky je jablonecký sochař Franz Hub. Jde o zajímavý příklad reflexe světové války v sakrální architektuře. V devadesátých letech minulého století vznikl nový kamenný obětní stůl, byla položena dlažba a dispozice kostela byla upravena v souladu s liturgickými předpisy posledního koncilu.

Před kostelem stála do roku 1945 tzv. kašna Nibelungů s postavou rytíře Rüdigera od sochaře Franze Metznera (dle Písně o Nibelunzích). Rüdiger je mimořádným uměleckým zpodobněním věrnosti a čestného řešení morálního dilematu. Od sedmdesátých let minulého století stojí kašna v bavorském městě Kaufbeuren, části Neugablonz, u kostela zasvěceného Srdci Ježíšovu, jako je původní jablonecký. Vznik kostela (1957) se stejným zasvěcením a s „duchem“ inspirovaným původním jabloneckým chrámem je zajímavou ukázkou přenosu a udržování evropských hodnot, stejně, jako univerzality církve.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube