10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 10. června 2022

Individuální nebo komentovaná prohlídka kostela. Rozhovory s knězem. ztišení, rozsvícení svíček.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostzakupy.cz/

Adresa kostela: Mimoňská

GPS: 50°40'57.927"N, 14°38'46.365"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marie Hašlová

Návaznost na dopravu:

Dopravní  obslužnost :

Vlak /stanice Zákupy nebo Božíkov/ a pak pěšky 250 m, autobus /zastávka asi 150 m od kostela/, auto /parkoviště u  kostela/

 

První zmínka o Zákupech je z r.1315. O vzniku děkanského kostela sv. Fabiána a Šebestiána, druhé nejstarší památky města, nemáme přesné informace (14.-15. stol.). Doloženo však je, že původní kostel byl postaven v gotickém slohu. K jeho velké přestavbě, již zdokumentované, došlo za Berků z Dubé v letech 1550-1562. V kostele je nejrozsáhlejší krypta tohoto rodu v českých zemích. Do historie kostela se zapsala arcivévodkyně Anna Marie Františka Toskánská, která zde byla spolu se svým manželem a dcerou uložena ve své hrobce k věčnému spánku. V r. 1726 dovezla z Říma do Zákup relikvii sv. Felixe, římského prvomučedníka, který je někdy v dokumentech zmiňován jako papež. Současnou novogotickou podobu získal kostel za finančního přispění excísaře Ferdinanda V. Dobrotivého Habsburského a jeho choti v letech 1863-5. Pracovali zde umělci evropsky známí např. hlavní oltářní obraz namaloval Josef Vojtěch Hellich. Bohužel nyní je kostel ve špatném, havarijním stavu, střechou zatéká, objevila se dřevomorka, červotoč. To platí i o inventáři. Kostel byl vždy nadační, farnost proto nemá majetky, které by jí umožnily investovat do tak rozsáhlých oprav (35 mil Kč). V r. 2016 byl kostel zařazen do programu MK záchrany architektonického dědictví, takže se mohla v r. 2016 a 2017 opravit severní a jižní strana střechy, další opravy jen střechy se budou provádět ještě 4-5 roků. Poškození však postupuje rychle, proto je reálná obava, zda se kostel podaří zachránit pro budoucí generace. Kostel se nachází jižním směrem od náměstí Svobody. Začátek nedělní bohoslužby je v 8,30 hod. Poutě se konají vždy okolo 20.ledna na svátek sv. Fabián a Šebestián a začátkem září na svátek Panny Marie (městské slavnosti). Farnost spolu se spolkem Společné dědictví pořádá Noc kostelů a pravidelně 28. prosince vánoční koncert. Kostel je mimo bohoslužby denně otevřen k nahlédnutí, pravidelně od května do září v sobotu a neděli vždy v době od 14.00 do 16,00 hod. je možné zúčastnit se komentované prohlídky /telefonicky lze domluvit i jiný čas/. K dispozici jsou různé turistické materiály, možné je zakoupit turistickou vizitku a získat razítko. Všechny srdečně zveme. www.farnostzakupy.cz

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube