10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 10. června 2022

Doprovodný program:

"Bděte a proste..." - možnost napsat svou prosbu - na dobré úmysly z "Noci kostelů" bude obětována mše sv.

Informace o kostele

WWW: http://www.fapohorelice.cz

Adresa kostela: Náves

GPS: 49°10'32.303"N, 17°32'10.779"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Miroslav Jáně

Návaznost na dopravu:

cesta od zastávky autobusu Pohořelice, křiž. ke kostelu sv. Jana Nepomuckého

Doprava z Otrokovic

Doprava z Napajedel

Doprava z Malenovic

Doprava ze Zlína

Doprava z Oldřichovic

Doprava z Komárova

Pokud preferujete pěší turistiku či cykloturistiku, tak můžete využít i některou z cyklotras, které vedou k nám.

Cyklotrasy a turistické trasy

Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého byl postaven v letech 1734 - 1739 za olomouckého biskupa hraběte Jakuba Arnošta z Lichtenštejn-Kastelkornu, který ho také 15. května 1740 posvětil.

Jedná se o jednolodní stavbu s půlkruhovým závěrem presbytáře, čtyřbokou věží nad průčelím a obdélnými bočními kaplemi. V kapli na epištolní straně se nachází oltář Nejsvětější Trojice a na straně evangelní oltář Všech svatých. Naproti němu byl v rámci novodobých úprav přemístěn také další oltář s kopií milostného obrazu Panny Marie Svatotomské, který se původně nacházel v presbytáři. Na hlavním oltáři, který je zasvěcen patronu kostela sv. Janu Nepomuckému, je zobrazen tento světec klečící na oblaku, kterak vzhlíží ke krucifixu a Matce Boží. Rozměrný obraz je dílem významného barokního malíře Josefa Sterna. Nad ním je v nástavci oltáře zavěšen ještě obraz sv. Jana Křtitele. Nad sakristií se nachází oratoř, která byla přímo propojena s pohořelickým zámkem průchodem ve výši prvního patra.

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube