10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 10. června 2022

Mše svatá při svíčkách s doprovodem chválové kapely

Informace o kostele

WWW: https://www.farnostpozorice.cz/

GPS: 49°12'31.32"N, 16°47'20.04"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Pavel Kříž

Návaznost na dopravu:

Do Pozořic jezdí z Brna autobus IDS-JMK č. 702 ze zastávky u OD Tesco. Kostel leží přibližně 200 metrů od zastávky Pozořice-městečko. Za světla ani za tmy jej nemůžete přehlédnout či minout.

 

 


Původní dřevěný kostel zasvěcený taktéž Nanebevzetí Panny Marie stával v místě dnešní farní stodoly. Roku 1704 vyhořel. Stavbou nového kostela se zavázal kníže Jan Adam z Lichtenštejna. Barokní kostel byl vystavěn s přestávkami v letech 1704-24, dokončen byl až za dalšího panovníka Antonína Floriána. Stalo se tak díky významnému přímluvci, zdejšímu faráři a děkanovi P. Josefu Lefflerovi. Nový kostel byl požehnán dne 15. 8. 1724 děkanem brněnské kapituly. Byl jím strýc zdejšího faráře František Xaver Leffler.

Kostel je jednolodní stavba s polygonálním závěrem, se dvěma čtyřbokými věžemi a příčnou lodí. Je 38m dlouhý, 20m široký a 21m vysoký. Průčelí kostela zdobí dvě věže 40m vysoké, které dodávají celé stavbě monumentální vzhled katedrály. Po levé straně presbytáře je sakristie, naproti ní boční kaple. Kostel stojí na bývalém hřbitově, na kterém se pochovávalo do roku 1870. Hřbitov je vlastně mohutná rampa, která nese celou stavbu. V jeho rozích stojí dvě kaple, bývalé kostnice. Pod kostelem se nachází krypta, do níž se dříve pochovávali kněží. Vchod do ní býval z kostela, v místech mezi předními lavicemi, ve 20. letech 20. století byl zbudován nový vchod ze starého hřbitova, za presbytářem kostela. Poslední farář pochovaný v kryptě byl v roce 1774 Josef Xaverius Leffler.

Vnitřní prostor kostela zdobí 4 oltáře. Hlavní oltář z roku 1785 nese obraz Nanebevzetí Panny Marie od brněnského malíře a pozořického rodáka Ignáce Bayera. Nad oltářem je malované okno s obrazem Nejsvětější Trojice. Po obvodu lodi se nachází křížová cesta z Vídně. Po stranách hlavního oltáře najdeme mramorovou křtitelnici z 18. století kazatelnu stejné datace, kterou zhotovil místní stolař Havel Solus. Melodii kostelu dodávaly varhany zakoupené ze Svatého Kopečka u Olomouce, ty byly s požehnáním o. biskupa Vojtěcha Cikrleho roku 1992 vyměněny za nové. K modlitbám zve z věží celkem 5 zvonů a o Velikonocích jeden hrkač.

Farnost Pozořice tvoří 6 obcí: Pozořice, Kovalovice, Viničné Šumice, Sivice, Hostěnice a Holubice.


 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube