10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 10. června 2022

Farnost Louka se představuje

Osobní popovídání s knězem, farníky...

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostlouka.cz

GPS: 48°50'29.04"N, 16°3'27.72"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Lucie Kosíková Weissová

 

Původní románská kaple zde stávala snad již v polovině 11. stol. Při této kapli založil kníže Konrád Ota (od roku 1189 český kníže) se svou matkou Marií v roce 1190 premonstrátský klášter, který se stal jedním z nejvýznamnějších institucí na Moravě. Z původního opatského kostela, který byl románskou trojlodní basilikou, jsou v současnoti viditelné jen tři portály, spodní část půlkruhovité apsidy a prostorná románská krypta, rozdělená šesti pilíři na dvě lodi. Kostel sám nese prvky všech stavebních slohů až po sloh barokní. Za husitských válek byl spolu s klášterem v roce 1425 zničen, ale brzy zase obnoven. Při kostele se nacházejí zbytky křížové chodby z 2. poloviny 15. stol. Další úpravy se prováděly v 16. a 17. stol., z nichž je pozoruhodná renesanční kaple sv. Šebestiána v patře nad sakristií s oltářem z roku 1580. V dnešní podobě je kostel barokní stavba z 2. pol. 17. stol.

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube