10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 10. června 2022

Napiš si svůj modlitební úmysl - v kostele

Máte starosti, něco Vás tíží... cokoliv chcete svěřit Bohu, napište na lísteček a vhoďte do připravené krabičky v kostele. Za tyto úmysly se budeme modlit na závěr Noci kostelů, a budou přineseny s obětními dary při nedělní mši svaté v 10:30.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostdubnany.cz

Adresa kostela: Komenského

GPS: 48°55'21.36"N, 17°6'32.4"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Hana Fatěnová

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube