10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 10. června 2022

Noc kostelů a Hudební archeologie

Zajímavý kulturní zážitek pod širým nebem, ale také výjimečná atmosféra jarního večera na akropoli hradiště: Bubenický workshop pro malé i velké Svěcení zvonu z 9. stol. Putování po mikulčických kostelích Sledování západu slunce Nokturno při sví

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. a Hudební lahůdky, z. s. společně s Masarykovým muzeem v Hodoníně pořádají v rámci Noci kostelů další komponovaný večer propojující umění a vědu. Bude se konat převážně v exteriérech slovanského hradiště v Mikulčicích a archeologické základny ARÚB na Trapíkově. Akci neformálně zahájí hudebně-taneční workshop. Následně proběhne duchovní zahájení spojené se svěcením zvonu z 9. století a pouť po mikulčických kostelích s vyprávěním o jejich historii, významu a okolnostech archeologického výzkumu – za improvizovaného hudebního doprovodu. Po sledování západu slunce z rozhledny na hradišti se účastníci Noci kostelů vydají pěšky za svitu loučí na archeologickou základnu na Trapíkově, kde se celý program uzavře hudebním nokturnem a společenským setkáním.

16:30    Hudebně-taneční workshop pro malé i velké, Marian Friedl, Lenka Horalová, Marta Kratochvílová 18:30    Duchovní zahájení + svěcení zvonu 19:00    Putování po kostelích s výkladem a hudebním doprovodem 20:45    Sledování západu slunce 21:15    Přesun za svitu loučí 21:30    Nokturno při svíčkách - program "Telemannia"

Vstup volný

Srdečně Vás zvou Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. se svým detašovaným pracovištěm Výzkumnou základnou v Mikulčicích, Akademie věd České republiky, Hudební lahůdky, Slovanské hradiště v Mikulčicích.

Akce se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Externí WWW odkaz: https://mikulcice.arub.cz/verejnost/hudebni-archeologie/

Informace o kostele

WWW: http://www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/

GPS: 48°48'15.84"N, 17°5'10.68"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jan Čižmář

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube